Autor - economicshop

Cijevi za centralno grijanje

Cijevi za centralno grijanje

Fleksibilne bakarne cijevi CUSMART su neprevaziđene u svakom ehničkom aspektu, i one pružaju veliko olakšanje u instalaciji. NJihova izuzetna fleksibilnost omogućava hladno savijanje, pa čak i ručno oblikovanje bez "efekta pamćenja" . Korištenje fleksibilnih bakarnih cijevi CUSMART u vodovodnim i instalacijama centralnog grijanja skraćuje vrijeme i troškove postavljanja, pružajući savršenu sigurnost.

Čitaj više...
Izvori topline i opreme u kotlovnicama

Izbor izvora topline i opreme u kotlovnici

Izvori topline i njihove klasifikacije Izvori topline su dijelovi sistema grijanja u kojima dolazi do pretvorbe prikladnog primarnog izvora energije(npr. hemijske energije goriva, električne energije, sunčeve energije, energije iz okoliša) u toplinu koja se potom neposredno ili posredno predaje u prostoriju. Najčešće koišteni prijenosnik energije je topla voda (do 110°C) pa se takav sistem grijanja ove toplovodni. Oni se razlikuju: - prema sili koja osigurava cirkulaciju ogrijevne vode - prema vođenju vode cijevnom sistemu: jednocijevni i dvocijevni - prema vezi sa atmosferom: otvoreni i...

Čitaj više...

Centrometal CentroPalet

Kompaktni toplovodni kotlovi CentroPelet ZVBS su kotlovi loženi drvenim peletom. Namijenjeni su za toolovodno grijanje od najmanjih pa do objekata srednje veličine. Čeliće su konstrukcije, modernog dizajna i visoke učinkovitosti. U kotlove je ugrađen plamenik za izgaranje drvenih peleta sa funkcijom automatske potpale te digitalna kotlovska regulacija koja vodi ventilator dimnih plinova prema temperaturama dima i kotlovske vode. Spremnik peleta sastavni je dio kotla. Karakteristike: Toplovodni kotao za centralno grijanje CentroPelet ZVBS sa ugrađenim pelet plamenikom Toplovodni kotao CentroPelet samostalno dobavlja pelete pomoću...

Čitaj više...
PRETPLATITE SE na naš newsletter i ostvarite 10% popusta na vašu narudžbu! Ostavite vašu email adresu i ostvarite 10% popusta na vašu narudžbu!