Produžite vijek trajanja kotla

Produžite vijek trajanja kotla

Ispravno ugrađeni kotlovi mnogim korisnicima služe više od 15 godina!

U najvećem broju slučajeva korisnici se ne pridržavaju uputa o održavanju kotla, drva nisu dovoljno suha (minimalno sušenje godinu dana), dimnjaci nisu u skladu s tehničkim uputama, nema ili se ne koristi zaštita povratnog voda kotla (ručni 4kraki ventil), kotlovi su predimenzionirani, itd.

Svatko tko posjeduje bilo koji proizvod želi da što duže funkcionira bez problema i bez kvarova. Kod kotlova za centralno grijanje zato čudi podatak da se mnogi korisnici ne pridržavaju tehničkih uputa koje dobiju s kotlom ili savjeta montera.

Zato i ne čudi što nekim korisnicima kotlovi bez problema rade čak više od 15.godina, dok nekima tijelo kotla propusti već za nekoliko sezona grijanja. Ako primijetite da se u vašem kotlu stvara smola, katran i slično, to je znak da nešto nije u redu.

ODGOVARAJUĆA SNAGA

Kotao nesmije biti prejak. Potrebna snaga za grijanje mora se precizno izračunati.

SPRJEČITI KONDENZACIJU

Kondenzacija u kotlu je najveći neprijatelj kod kotlova na kruta goriva.

ISPRAVNE DIMENZIJE DIMNJAKA

Podtlak u dimnjaku mora biti odgovarajući za snagu kotla.

REDOVITO ČIŠĆENJE

Svaki milimetar čađe na stjenkama kotla smanjuju snagu za 5%.

Kotao treba održavati!

Ukoliko drvo ima veću vlagu, kotao prvo mora potrošiti dio energije na ‘sušenje’ tog prevlažnog drva kako bi mogao nakon toga ‘preuzeti’ njegovu energiju, a to znači da zapravo u grijanje će dati manje energije nego da se loži suhim drvom. Ukoliko kotao kondenzira (povrat vode u kotao hladniji od 60°C) i stijenke u ložištu su vlažne, kotao se puno brže ‘maže’, puno ga je teže čistiti, daje manje energije grijanju i kotao će ubrzo procuriti. Kako bi se to spriječilo, između kotla i sistema grijanja se ugrađuje ‘zaštita povratnog voda kotla’.

Ukoliko je kotao ugrađen na direktni sustav grijanja (bez pufera), obavezna je ugradnja ručnog 4krakog ventila te njegovo korištenje. Ovisno o godišnjem dobu, ručni četverokraki ventil se mora okretati (obično ca. 6x godišnje) kako bi se održala temperatura povratnog voda iznad 60°C – također je važno da se pumpa kotla pali tek kada je u kotlu 60°C što osigurava već ugrađeni termostat pumpe na kotlu.

Ako se kod otvaranja vratiju kotla jako dimi iz kotla i kotao ne može postići nazivnu snagu, obavezno provjeriti čistoću kotla, dimnjače i dimnjaka (ukoliko smo sigurni da je dimnjak dobro dimenzioniran) – vidi odlomak dimnjak. Kotao na kruto gorivo ima najveće iskorištenje kada je regulator propuha potpuno otvoren (kada radi na nazivnoj snazi).

Čim se regulator počne spuštati, efikasnost kotla je manja i potrošnja goriva veća. Iz tog se razloga uvijek preporuča ugradnja kotla na kruto gorivo uz adekvatno dimenzioniran pufer (akumulacijski spremnik) (tada se ne može pretjerati snagom kotla!) – volumen pufera minimalno 30 litara/kw kotla. Kod predimenzioniranog kotla ugrađenog na direktni sustav grijanja regulator propuha nije nikada potpuno otvoren, a to automatski znači da kotao nikada ne radi sa maksimalnim iskorištenjem.

Kako bi bili zadovoljni kotlom (njegovim korištenjem i snagom) kotao treba ložiti na 75-80°C te redovito održavati – čistiti pepeo iz pepeljare, naslage čađe sa stijenki ložišta kotla i registara te čađu iz dimne kutije, dimovoda te dimnjaka.

Važno je znati da 1mm čađe na stijenkama kotla znače minimalno 5% veću potrošnju kotla (tj. 5% manje iskorištenje kotla). Ukoliko se kotao ne održava, sloj čađe u ložištu može doseći 5 ili 10mm, a to znači 25-50% veća potrošnja goriva!

Ukoliko se u ložištu kotlu u kratkom vremenu nakuplja smola, osim loženja mokrim drvom uzrok može biti i prehladan povrat kotla – kondenzacija u kotlu (povratni vod hladniji od 60°c). Kako bi se osigurao ispravan rad kotla i dobila deklarirana snaga, drvo kojim se kotao loži mora biti između 15 i 25% vlage – a to se može postići jedino sušenjem drva minimalno godinu dana!

Dimnjak

Ispravno dimenzioniran i izveden dimnjak preduvjet je za siguran rad kotla i ekonomičnost grijanja. Dimnjak mora biti dobro toplinski izoliran, plino ne-propustan i gladak. Na donjem dijelu dimnjaka moraju biti ugrađena vrata za čišćenje. Zidani dimnjak mora biti troslojan sa srednjim izolacijskim slojem iz mineralne vune.

Debljina izolacije mora biti minimalno 30 mm ako je dimnjak građen uz unutarnju stijenu, odnosno 50 mm ako je građen s vanjske strane objekta. Unutarnje dimenzije svijetlog presjeka dimnjaka ovisne su o visini dimnjaka i snazi kotla. Za pravilan odabir dimnjaka dimenzioniranje se mora provesti prema dijagramima na slici 7.

Temperatura dimnih plinova na izlazu iz dimnjaka mora biti najmanje 30°C viša od temperature kondenziranja plinova izgaranja. Izbor i izgradnju dimnjaka obavezno povjeriti stručnjaku.

Propisani maksimalni razmak između kotla i dimnjaka je 600 mm, a minimalni 300 mm. Dimovodna cijev mora biti pod kutem od 30°- 45° (Slika 6.). Da spriječimo ulaz kondenzata iz dimnjaka u kotao, moramo ugraditi dimovodnu cijev 10 mm dublje u dimnjak. Spojnu dimovodnu cijev između kotla i dimnjaka potrebno je toplinski izolirati izolacijskim slojem mineralne vune debljine 30 – 50 mm. Kako bi se sprječila kondenzacija u dimnjači i intenzivno nakupljanje smole.

Učinite si uslugu, ugradite akumulacijski spremnik

Jeste li znali da je u nekim zemljama zapadne Europe obavezna ugradnja akumulacijskog spremnika uz kotlove na kruta goriva?

Neke prednosti dobro dimenzioniranog akumulacijskog spremnika (pufera):
– optimalan rad kotla, neovisno o stvarno potrebnoj snazi objekta te samim time manja potrošnja goriva.
– uz pufer je obavezna ugradnja termostatske zaštite povratnog voda kotla čime se kotao automatski štiti od prehladnog povrata.
– povećan komfor loženja cjepanicama – kotao se loži kada se ima vremena (kako bi se napunio pufer), a ne kada je potreba za grijanjem.
– iza pufera može se ugraditi bilo kakva digitalna regulacija sustava grijanja koja može povećati komfor i smanjiti potrebu za energijom (u ovisnosti o vanjskoj temperaturi.

Sve ove prednosti zapravo višestruko anuliraju jedine dvije mane pufera – mjesto ugradnje i njegovu cijenu.

Dijeli ovaj post


PRETPLATITE SE na naš newsletter i ostvarite 10% popusta na vašu narudžbu! Ostavite vašu email adresu i ostvarite 10% popusta na vašu narudžbu!